nízkoenergetické domy - vzorový rodinný dům v Ekoparku Odolena Voda
vzorový rodinný dům v Ekoparku Odolena Voda

Fotogalerie

Ostatní informace

Cílem ekoparku je fyzická ukázka bydlení s využitím ekologicky šetrných technologií a materiálů v pasivním nebo nízkoenergetickém standardu vč. poskytování informací, vzdělávání a osvěty široké veřejnosti.
Patrový objekt zateplen vně, přízemní s vnitřním zateplením, spojovací krček bez zateplení. Během provozu budou zkomány výhody a nevýhody odlišného způsobu zateplení a případné dopady na stav stavebních konstrukcí.
Dům z betonových tvárnic a žebírkovým železobetonovým stropem. Krov dřevěný, v interiéru přiznaný.
Zateplení patrového domu z vnější strany EPS v tl. 30cm (grey wall). Přízemní depandance zateplena zevniř stejným materiálem a ve stejné tloušťce. Sedlová střecha s tepelněizolačními deskami DEKPIR TOP 022 v tl. 30cm nad krokvemi. Plochá střecha zateplena EPS v tl. 38cm.
Objekty založeny na základové desce s podsypem z pěnového skla v tl. 50cm.
Na šikmé střeše počítáno se zelení extenzivní s mocností zeminy 20cm, na ploché střeše pak se zelení intenzivní do 50cm. Střechy budou vybaveny automatickou závlahou.
Vytápění teplovzdušné. Zdrojem tepla tepelné čerpadlo. V letním období se počítá s možností chlazení. K přípravě TUV bude sloužit integrovaný zásobník.
Dům po svém dokončení bude sloužit jako kancelář, v patře a v depandanci se počítá s možností ubytování návštěvníků ekoparku a možností vyzkoušet si bydlení v takovémto domě.
 

zpět na sekci:
nízkoenergetické domy

Ateliér Ultra
Ing. arch. Luboš Sejkora
Novoškolská 2
190 00 Praha 9
  tel.: +420 283 892 912
  tel.: +420 604 236 211
info@atelierultra.cz