Projekt dvojdomu Červený a Modrý

Červený a modrý

Přehlídka Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu, je jedna z nejprestižnějších soutěžních přehlídek architektonických prací dokončených v příslušném roce na území České republiky. Soutěžní přehlídku vypisuje Obec architektů za nejlepší realizované stavby v uplynulém roce, pod záštitou primátora hl. m. Prahy, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu, Senátu Parlamentu České republiky a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury Spolupořadatelem je Národní galerie v Praze. Všechny práce jsou vždy představeny na veřejné výstavě v Praze. Výstava poté jako putovní navštěvuje řadu českých a moravských měst a bývá prezentována i v zahraničí. Posláním soutěžní přehlídky Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu je prezentace současné kvalitní architektury, vznikající v České republice, široké veřejnosti.

Popis technického řešení:

Nosný systém tvořen betonovými skořepinovými tvárnicemi tl. 200 mm doplněnými na vnitřní straně tepelnou izolací v tl. 300mm uzavřenou sádrokartonovou deskou. Příčky z přesných sádrových bloků tl. 80mm. Strop je monolitický, žebírkový. Ztracené bednění z polystyrénových bednících stropních desek. Střecha sedlová s dřevěným krovem a tepelnou izolací tvořenou 50mm PPS a 250mm foukané izolace CLIMATIZER mezi krokvemi. Namísto střešní krytiny použita ozeleněná střecha s minimální mocností zeminy. V podlahách přízemí tepelná izolace PPS tl. 200mm. Dešťová voda jímána do rybníčku u domu. Fasáda obložena dřevem.
Okna a vstupní dveře plastová, okna v provedení Heat Mirror.
Dům má teplovzdušný systém vytápění s nucenou výměnou vzduchu. Předehřívání vzduchu v zimě a ochlazování v létě zemním kolektorem. Výměna vzduchu přes rekuperační jednotku. Ohřev TUV v elektrickém akumulačním zásobníku. Dům kromě rybníčku má i vinný sklep s polootevřenou letní terasou.


 

 

Ateliér Ultra
Ing. arch. Luboš Sejkora
Novoškolská 2
190 00 Praha 9
  tel.: +420 283 892 912
  tel.: +420 604 236 211
info@atelierultra.cz