půdní vestavby - půdní vestavba 2BJ (komplexní rekonstrukce domu)
půdní vestavba 2BJ

Fotogalerie

Ostatní informace

 V rámci komplexní rekonstrukce domu došlo k nástavbě 1 celého podlaží (dnes 5.NP). Hřeben střechy byl zvednut o 3m. S ohledem na zachování charakteru ulice byl v této části ponechán stávající sklon střechy. Na straně dvorní byly zbudovány 2 nové vikýře. Tyto jsou však šetrně odsazené od líce dvorní fasády.
V nástavbě vznikají nově 2 byty, v prostoru krovu rovněž 2 byty s rozměrnými terasami a s galeriemi na úrovni 7.NP. V běžných patrech i v nástavbě jsou vždy 2 bytové jednotky na každém podlaží. Všechny bytové jednotky mají vlastní nový balkon orientovaný do dvora. Filozofie uspořádání je taková, že v nižších podlažích jsou obytné prostory orientovány do ulice, do zeleně parku Folimanka, ve vyšších podlažích naopak do dvora, neboť se jedná o jižní, klidovou stranu s možností dálkových výhledů od Bohdalce až po pankráckou pláň. V rámci maximálního využití prostoru pro bytovou plochu došlo k zásadní redukci původních světlíků uvnitř dispozice a jejich proměnu na instalační jádra.
Celkový počet jednotek po rekonstrukci činí 12 bytů a 2 nebytové prostory v suterénu.
Součástí řešení byla realizace celoprosklené výtahové šachty s ocelovou konstrukcí a se stáními na jednotlivých schodišťových mezipodestách.

zpět na sekci:
půdní vestavby

Ateliér Ultra
Ing. arch. Luboš Sejkora
Novoškolská 2
190 00 Praha 9
  tel.: +420 283 892 912
  tel.: +420 604 236 211
info@atelierultra.cz